Uitleg puntentelling:

Uitgangspunt: ALLE moyennes worden berekend in twee decimalen en NIET afgerond!

Recent voorbeeld: Het vastgestelde moyenne is 0,87 is en er worden 21 caramboles in 24 beurten gemaakt. Hieruit volgt een reken-moyenne van 0,875.
Dit is in twee decimalen echter 0,87 en dit is gelijk aan het vastgestelde moyenne! In dit geval geen bonuspunt helaas....

(Overigens was het reken-moyenne bij de vaststelling v/h moyenne in deze situatie 0,8767...)


Gewonnen             partij boven geldende moyenne   12
Verloren partij boven geldende moyenne   P + 1
Gewonnen partij gelijk aan of onder moyenne   10
Verloren partij gelijk aan of onder moyenne   P
Remise partij boven geldende moyenne   12
Remise partij gelijk aan of onder moyenne   10

Bij verlies wordt het aantal punten (P) berekend door het aantal gemaakte caramboles x 10 en de te maken caramboles met elkaar te delen.
Deze deling wordt NIET afgerond... 8,8 geeft 8 punten. Dus: voor elke 10% van het aantal te maken caramboles krijgt men 1 punt.

    Let op:  Wanneer een speler een dubbelpartij speelt dan geldt voor de extra partij het volgende: